Our Authors - Libya Gündemi
Our Authors
Araştırmacı, Dış Politika Araştırmaları
SETA Dış Politika Direktörlüğünde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Kanada'da "Kültürlerarası Diyalog Eğitimi" almıştır. Mısır'da Kahire-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde ve SETA Kahire'de Mısır üzerine çalışmalar yürütmüştür. Halen SETA Ankara'da Mısır ve Ortadoğu üzerine araştırmalarda bulunmaktadır.
Editör
2009 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012'de Anadolu Ajansı temsilcisi olarak Libya'ya giden Kekilli, 2013 yılı itibarıyla Libya'da faaliyet gösteren bir Türk şirketinde yönetici olarak çalıştı. 2015 yılında Türkiye'ye dönerek uluslararası basın kuruluşları için Arapça-Türkçe tercümanlık yaptı. Çalışmalarını Libya’yı merkeze alarak Arap Dünyası üzerine yoğunlaştırmaktadır. Arap Dünyası’ndaki bölgesel aktörlerin dış politika stratejileri, küresel aktörler ve bölgesel aktörler arsındaki ittifaklar ve çatışma alanları, dini hareketlerin bölgesel dengeler içinde oynadığı rol, Filistin sorununun Arap Dünyası’nın geleceği açısından önemi gibi ana başlıklar çerçevesinde bölgeye ilişkin araştırmalarını sürdürmektedir.
Yazar
TRT Haber Muhabiri
Yazar
Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı enstitüde Ortadoğu Çalışmaları alanında doktora programına devam etmektedir. Aynı zamanda Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında Körfez ülkelerinin dış politikaları, Türkiye’nin Körfez politikası, Türkiye-Körfez ilişkileri, din-siyaset ilişkisi, İslami hareketler ve siyasal İslam konuları yer almaktadır.
Yazar
Ortadoğu coğrafyaları üzerine çalışmalar yapmaktadır
Yazar
AA Orta Doğu Haberleri Muhabiri Canlı, darbe dönemi Mısır, Katar, Lübnan, Tunus ve diğer bölge ülkelerinde görev yapmıştır
Yazar
Furkan Polat lisans derecesini 2013 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Polat, halen Ortadoğu Enstitüsünde Libya masasında çalışmalarını sürdürmektedir.
Yazar
Dr. Murat Yeşiltaş lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 2012 yılında ise Türkiye'yi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiye'de Ordu adlı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doktora derecesini almıştır. Murat Yeşiltaş 2008-2009 yılları arasında Lancaster Üniversitesi Avrupa Çalışmalar ve Uluslararası Politika bölümlerinde misafir araştırmacı, 2010-2011 yılları arasında ise Virginia Teknik Eyalet Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçent olarak çalışmakta olup; Türkiye'nin Ortadoğu Politikası, Eleştirel Jeopolitik, Siyasi Coğrafya ve Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.
Yazar
Libyalı Araştırmacı
Yazar
Beyan Araştırmaları Merkezi Müdürü
Yazar
Gazeteci Yazar